Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

Naja
14:28
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Naja
14:27
W takie dni jak ten chciałabym tylko żebyś mnie mocno przytulił i żebym mogła spokojnie zasnąć w Twoich ramionach.
Reposted fromBalladyna Balladyna viacytaty cytaty

September 04 2017

Naja
17:50
9700 9278 440
Reposted frompiepszoty piepszoty viairmelin irmelin
Naja
17:48
9829 993f 440
Reposted fromzungud zungud viairmelin irmelin
Naja
17:48
2186 1580 440
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viairmelin irmelin
Naja
17:46
-_-'
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viairmelin irmelin
17:43
0270 f4d9 440

paddysnuffles:

tastefullyoffensive:

So polite. (via ayyoriverr)

That’s the sweetest thing.

Reposted frombryandbj bryandbj viairmelin irmelin
Naja
17:42
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Naja
17:41
8224 5750 440
Reposted fromdafil dafil viairmelin irmelin
Naja
17:40
7343 5027 440
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
17:36
1914 1901 440
Reposted fromTwee-lil-Lass Twee-lil-Lass viairmelin irmelin
Naja
17:36
8466 4e68 440
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Naja
17:36
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viairmelin irmelin
Naja
17:17
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viacytaty cytaty

August 21 2017

Naja
16:16
2085 7ae2 440
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
16:08
8356 eb3b 440

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

August 19 2017

Naja
18:56
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
18:51
8178 6ecc 440

Insert conspiracy Keenau

Reposted frommyry myry viairmelin irmelin
Naja
18:51
2222 a1d1 440
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viairmelin irmelin
Naja
18:08
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl