Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

Naja
19:23

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Naja
19:22
1680 4231 440
Reposted frommsofall msofall viairmelin irmelin
Naja
14:10
Give me the hello's and goodbye
And pack up every morning and goodnight
I want the sunrises and moons
I'm takin' all my kisses back
I want my kisses back from you

All the sweeter nothing's I said
Way your legs would cross me in bed
Motion pictures you took of us
Lost the color, your cheeks were blush
Our future is a memory at best
— Kisses back
Reposted bycytatyBetterDaysgumisioweloveendlesslove16

June 05 2017

20:46
0084 1c94 440
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaolc olc
Naja
20:16
Reposted fromkurorori kurorori viaelentarie elentarie
Naja
20:14
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaandziaa andziaa
Naja
20:13

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viakrewzwodka krewzwodka
Naja
20:10
Wywołałeś we mnie taki pożar, że sama już nie wiem, co mam gasić najpierw: miłość czy nienawiść.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
Naja
20:10
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaandziaa andziaa
Naja
20:09
Zapominała go cierpliwie i pokornie.
Walcząc nieustannie ze wspomnieniami.
— 'Ślady', Zapominanie
Naja
20:07
1082 5b93 440
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin

June 04 2017

Naja
21:43
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Naja
21:41
8664 8f1a 440
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
Naja
21:39
Naja
21:38
8363 e3e8 440
Reposted frompotatolovero potatolovero viaBloodyYuki BloodyYuki
Naja
21:37
9692 82ef
Reposted fromowca owca viaBloodyYuki BloodyYuki
Naja
21:37
5619 9b55
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaBloodyYuki BloodyYuki
21:36
0142 c3db 440
Naja
21:35


Happy Mother’s Day!
Naja
21:28
0765 dcc8 440
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl