Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

14:08
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
Naja
14:01
2663 0d73 440
Reposted fromberabirsza berabirsza viairmelin irmelin
Naja
13:48
6817 82e6 440
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
13:48
4267 aa28 440

positive-memes:

Me vs. “Other Girls”

Naja
13:48
6813 b412 440
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viairmelin irmelin
Naja
13:40
09:47
8287 74bf 440

mojave-wasteland-official:

This is the most useless fucking map I’ve ever seen and I love it. I want to print it out and put it on my wall. 

Naja
09:44
0162 a2e3 440
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viairmelin irmelin
Naja
09:42
3413 6674 440
a silent voice // nishimiya shouko
Reposted fromshouldigetoff shouldigetoff viairmelin irmelin
Naja
09:34
Naja
09:32
9075 8791 440
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
09:32
2604 0e9a 440
Reposted fromlifeinlilac lifeinlilac viairmelin irmelin
Naja
09:31
9862 412c 440
Naja
09:31
Naja
09:30
8845 ea68 440
Reposted fromoll oll viaskonfundowane skonfundowane

October 14 2017

Naja
21:29
21:27
7325 676a 440
Reposted fromnudityandnerdery nudityandnerdery viairmelin irmelin
20:13
4229 28df 440

virgoassbitch:

The most MEme ever

Reposted fromkuuderekitten kuuderekitten viairmelin irmelin

October 06 2017

Naja
19:06
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viairmelin irmelin
Naja
19:05
Powiedział mi w któreś urodziny, że nie będzie mi życzył spełnienia marzeń, bo sam będzie je spełniał.
Kiedy ryczę na kanapie, bo znowu coś mi nie wyszło, patrzy mi w oczy i mówi, że jestem silna i nic takiego się nie stało.
Kiedy wkurzam się i bluzgam, bo ktoś mnie znowu obgadał, mówi, że tak po prostu się dzieje i szkoda moich nerwów.
Kiedy zarysowałam mu już drugi raz samochód powiedział, że chociaż konsekwentnie, bo z tej samej strony.
I milion razy słysząc w środku nocy: "Misiu, pogadasz ze mną?" odpowiadał patrząc jednym okiem: "No jasne."

Spełnił już moje największe marzenie. Uczynił mnie swoją królową.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl