Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

Naja
19:10
Reposted fromherrkammer herrkammer viairmelin irmelin
Naja
19:07
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Naja
19:06
Naja
19:05
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin

January 22 2018

Naja
10:15
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viairmelin irmelin
Naja
10:15
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viairmelin irmelin

January 17 2018

Naja
21:03
1578 d143 440
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Naja
21:03
Naja
21:02
1351 fcd8 440
security questions
Reposted fromvolldost volldost viairmelin irmelin
Naja
21:01
5324 9642 440
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Naja
20:58
4524 6992 440
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

January 09 2018

Naja
23:21
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
Naja
23:17
3254 558f 440
Reposted fromankess ankess viastormymind stormymind
Naja
23:17
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Naja
23:16
3073 a7c3 440
23:13
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
Naja
23:13
6859 c646 440
Reposted fromDennkost Dennkost vianasze nasze
Naja
23:11
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromintotheblack intotheblack vianoelya noelya
Naja
23:02
7588 b8c0 440
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin

January 06 2018

Naja
02:24
5390 d2b0 440
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl