Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

Naja
19:59
3844 7ec2 440
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

December 01 2017

Naja
19:45
7191 df33 440
Reposted fromFero Fero viagingerredhead gingerredhead
19:44
8470 1a83 440
Reposted fromirmelin irmelin viagingerredhead gingerredhead
Naja
19:39
5540 cadb 440
Jedyny festiwal w Zielonej Górze
Reposted fromkopytq kopytq viairmelin irmelin

November 24 2017

Naja
00:23
3641 4273 440
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatransfuzja- transfuzja-
Naja
00:21
Naja
00:19
Reposted fromcolagatji colagatji viarzzkropka rzzkropka
Naja
00:18
7653 6d0c 440
Reposted frommeem meem viapdr320 pdr320
Naja
00:15
Reposted frommefir mefir viaodyssey odyssey
Naja
00:09
3972 f9fa 440
Agnieszka Osiecka do ...
Reposted fromEmisja Emisja viarzzkropka rzzkropka
Naja
00:06
0619 ff72 440
Reposted fromsjokolade sjokolade viaaisolro aisolro
Naja
00:05

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viapikkumyy pikkumyy
Naja
00:04
5554 8830 440
Reposted frompierdolony pierdolony viapikkumyy pikkumyy
Naja
00:04
6129 dcf7
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
Naja
00:02
4123 ff62 440
Reposted fromnyaako nyaako viasailormoon sailormoon

November 23 2017

Naja
23:50
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viairmelin irmelin
Naja
23:48
5113 5982 440
Reposted frommrcake47 mrcake47 viairmelin irmelin
Naja
23:39
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

November 21 2017

Naja
18:24
1996 73d5 440
Reposted fromwentyl wentyl viarhubarbrr rhubarbrr
Naja
18:24
5160 30d5 440
Reposted fromsohryu sohryu viamietta-world mietta-world
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl