Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

23:06
9718 4860 440

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viairmelin irmelin
23:05
5128 139c 440
Naja
23:05
4842 30cc 440
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
Naja
23:02
1697 eb7c 440
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viairmelin irmelin

June 10 2017

10:19
2742 bf94 440

*ominous gong ringing*

Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaBloodyYuki BloodyYuki

June 09 2017

Naja
19:30
Reposted frompwg pwg viairmelin irmelin
Naja
19:29
1132 8ad6 440
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
Naja
19:24
Nie wierzę w braterstwo dusz, ale czuję, że się rozumiemy, choć przedtem nie czułam, przynajmniej nie ostatnio. To jest zrozumienie wynikające z podobnych doświadczeń, z tego, że oboje wiemy, co znaczy być wybrakowanym. 
Pustka: tak, to rozumiem. Zaczynam nabierać przekonania, że nic jej nie wypełni. Dziury w życiu są trwałe. Trzeba żyć dalej wokół nich. 
— Paula Hawkins - Dziewczyna z pociągu
Reposted fromday11shadow day11shadow viacytaty cytaty
Naja
19:24
4051 bfb5 440
Reposted fromdzulajj dzulajj viairmelin irmelin
Naja
19:23

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Naja
19:22
1680 4231 440
Reposted frommsofall msofall viairmelin irmelin
Naja
14:10
Give me the hello's and goodbye
And pack up every morning and goodnight
I want the sunrises and moons
I'm takin' all my kisses back
I want my kisses back from you

All the sweeter nothing's I said
Way your legs would cross me in bed
Motion pictures you took of us
Lost the color, your cheeks were blush
Our future is a memory at best
— Kisses back
Reposted bycytatyBetterDaysgumisioweloveendlesslove16

June 05 2017

20:46
0084 1c94 440
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaolc olc
Naja
20:16
Reposted fromkurorori kurorori viaelentarie elentarie
Naja
20:14
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaandziaa andziaa
Naja
20:13

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viakrewzwodka krewzwodka
Naja
20:10
Wywołałeś we mnie taki pożar, że sama już nie wiem, co mam gasić najpierw: miłość czy nienawiść.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
Naja
20:10
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaandziaa andziaa
Naja
20:09
Zapominała go cierpliwie i pokornie.
Walcząc nieustannie ze wspomnieniami.
— 'Ślady', Zapominanie
Naja
20:07
1082 5b93 440
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl